Menu

Žije tu valavka biela spolu s ostatnými druhmi volaviek.

Volavka biela je čiastočne sťahovavá, v jeseni sa niekedy združuje s volavkami popolavými a v kŕdľoch odlieta. Zopár jedincov však zostane na nezamrznutej vode ramena . Volavka biela často uloví aj vodný hmyz, mláďatá vtákov a na vlhkých lúkach myši, piskory, koníky a hraboše.Pomaly kráča , brodí sa vo code a hlavou nahnutou “loví” v mžiku vystrelí zobák do vody a väčšinou sa nemýli rybka skončí v zobáku.Pozorujme však tohto vznešeného vtáka, ako jeho krásne dlhé nohy nesú bielu „perinu“. A potom odrazu doširoka roztiahne krídla, zamáva nimi a vznesie sa nad hladinu. Nohy má natiahnuté dozadu a krk esovito zložený, až sa hlava zátylkom dotýka chrbta.