Menu

1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Jarovecko-rusovecká sústava ramien

Sústava ramien (56,08 ha) na pravej strane zdrže pri obci Rusovce

od ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný

objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien

pri ramene Zuzana. Viac na http://www.srzbratislava5.sk

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5.