Menu

marina MYSB.jpg

Marína MYSB - " U Doda"

 (motor yacht sport  Bratislava)vo Vlčom hrdle na 1864,80 km (cca.5 km od Jaroveckého ramena proti prúdu Dunaja v blízkosti  lodeníce a zimného prístavu . Výborná reštaurácia , kotvenie malých plavidiel. "U Doda" je sezónne otvorená restaurácia s prístaviskom rekreačných lodí v tichej zátoke Dunaja  ktorá ako prvá od roku 1990 na Slovensku zabezpečila starostlivosť o lode verejnosti. Názov " U Doda" prijali v máji 2012 na počesť známeho dunajského vlka Doda Zsoldosa, manžela, otca, kamaráta, cestovateľa, pretekára, kuchára, perfektného hostiteľa a nekonečného milovníka Dunaja, výborného jedla a kvalitného vínka, jednoducho - nášho Doda, ktorý ,žiaľ už nie je medzi nami.          http://www.mysb.sk