Menu

luhy23webjb.jpg mapa.jpg

Chránená krajinná oblasť    Dunajské luhy

Pri Jaroveckom ramene sa nachádza 2.časť  chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy

WebPBC94webjb.jpg luhy14webjb.jpg luhy21webjb.jpg luhy2webjb.jpg luhy9webjb.jpg luhy7webjb.jpg luhy27web.jpg

Označenie hraníc chránéného územia na stromoch je jednotné - jeden červený pruh po celom obvode stromu a druhý červený pruh na druhej polovici stromu , zo strany vonkajšej hranice  chráneného územíia.Vidíš len jeden pruh, si vo vnútri chráneného územia.(červenými pruhmi na stromoch sa v teréne nevyznačujú "všetky chránené plochy", ale iba tie s najprísnejšou ochranou .Chránené územia :

- Veľkoplošné (VCHÚ): -  2. Stupeň,

- Národný park (NP) - 3. stupeň

Stupne ochrany: 1. stupeň - všeobecná ochrana prírody a krajiny v SR,

2. stupeň - zákaz vjazdu a státia s nemotorovým i motorovým vozidlom a bicyklom mimo komunikácií (cyklotrás); potrebný je súhlas na budovanie TZT, súhlas na organizovanie hromadných podujatí, ohňostrojov...,

3. stupeň - zákaz pohybu mimo TZT, zákaz táboriť, zákaz rozkladať oheň, zákaz lyžovať, zákaz liezť..., zakázaný je zber lesných plodov a rastlín (+ vyššie spomenuté zákazy),

4. stupeň - zákaz rúbať dreviny, zákaz zbierať nerasty a skameneliny, zákaz voľného púšťania psa (+ vyššie spomenuté zákazy),

5. stupeň - zákaz rušenia ticha a pokoja (+ vyššie spomenuté zákazy).

luhyzima1jb.jpg luhy27web.jpg luhy23webjb.jpg luhy25webjb.jpg luhy24webjb.jpg luhyzima2jbweb.jpg luhy28webjb.jpg luhy32webjb.jpg lughypanwebjb11.jpg

CHKO Dunajské luhy

mapa_JR_geo1web.jpg ramenopekne2jbweb.jpg luhyrameno55jbweb.jpg