Menu

Podľa pranostiky keď lastovičky lietajú vysoko a mušky po západe slnka bližšie pri zemi poletujú – bude pekne.Keď lastovička vysoko lieta, bude vietor.Keď vysoko nad zemou do neskorého súmraku lietajú dážďovníky – potrvá pekné počasie. Keď lastovička nízko lieta, bude pršať.Lastovičky lietajú nízko pri zemi alebo nad hladinou – počasie sa zhorší.

Lastovičky lietajú nad zemou – nečakaj suché počasie.Pred búrkou lastovičky lietajú nepokojne hore-dolu.Keď lastovičky robia si v stodole hniezdo nízko, bude neúrodný rok, keď vysoko, bude úrodný.Keď lastovičky skoro priletia, bude dlhá jar.