Menu

Labuť hrbozobá (Iné meno: labuť veľká) , žije tu kolónia labutí celoročne, mladé po osamostatnení sa presunú na susediace voľné plochy.

Svoje hniezdisko si pár chráni pred ostatnými labuťami.

Labuť hrbozobá je jedným z najťažších lietajúcich vtákov. Známa je i pod starším menom labuť veľká. Vyskytuje sa miestami v celej Európe, kde obýva plytké parkové jazierka, ale aj väčšie vodné plochy, bohaté na pobrežnú vegetáciu. Žije aj v Strednej Ázii a vysadená bola v Severnej a Južnej Amerike, dokonca i v Austrálii. Váži 9-14 kg a v rozpätí krídel môže dosiahnuť 220-240 cm. Vyznačuje sa nápadným čiernym hrbolčekom na koreni červeného zobáka, čím ju možno odlíšiť od iných druhov labutí. Prevažne rastlinnú potravu si hľadá na otvorenej vodnej hladine. Dospelé jedince žijú v trvalých partnerských vzťahoch, na hniezdenie využívajú niekoľko sezón tie isté hniezda. V marci až júni samica znáša do hniezda na brehu 5 - 7 zelenkavo bielych vajec. Mláďatá majú po vyliahnutí tmavosivé perie, ktoré im postupne mizne. Úplne sfarbené sú však až po dosiahnutí pohlavnej dospelosti, obvykle po 3-5 rokoch. Aj keď sa zdajú byť populácie labute hrbozobej stabilné, v mnohých pôvodných oblastiach výskytu dnes chýbajú. Na našom území labute najmä zimujú, ale v posledných rokoch sa stála hniezdna populácia zvyšuje, odhaduje sa na 1000-1500 jedincov. V Anglicku patria podľa zákona všetky labute kráľovi. Táto zaujímavá tradícia sa tam zachováva už od 12. storočia. Labute žijú často polodivo, prítomnosť človeka im veľmi neprekáža. V niektorých mestských parkoch s jazierkami sú prikrmované a preto sa zvyknú usadiť trvalo.


labut1webjb.jpg