Menu

Žije tu populácia kormoránov. Sú to krásne vtáky !Nemajú ich radi rybári , lebo je to bezkonkurenčný “rybár”.Kormorán veľký  kormorany1.jpg  je vták veľkosti husi s dížkou tela asi 80-100 cm a hmotnosťou 3,5kg. Na Slovensku hniezdi okolo Dunaja a v niekoľkých malých kolóniách aj na každej väčšej vodnej ploche na Slovensku. V posledných rokoch jeho stavy na Slovensku stúpajú.Hniezdia v kolóniách (viac párov spolu) najmä na vŕbach a topoľoch. Hniezdo stavajú obaja partneri z konárov a vystielajú jemnejším rastlinným materiálom, ktorý nachádzajú na hla­dine. V apríli až v júni znáša 3-5 modrozelených vajec veľkosti 56-69 x 35-44 mm. Škrupina je pokrytá bielym, akoby kriedovým popraš­kom. Inkubačný čas je 23-24 dní.Kormorány sú špecializované na lov rýb. Počas hniezdenia lovia v okru­hu 10 km od kolónie. kormoránkuk.jpgOkrem tohto obdobia sa potulujú, časť stredoeurópskej populácie zi­muje v Stredomorí.Na hladine plávajú v typickej pó­ze s dohora  kormoránsleduje.jpgnatiahnutým krkom a zľahka na­hor smerujúcim zobákom. Na rozdiel od iných vodných vtákov sa pri potápaní premočia až na kožu, preto do vody vchádzajú len kvôli potrave. Často sa suší s roz­tiahnutými krídlami (pripomína pritom heral­dického orla), sediac na pňoch a konároch vy­čnievajúcich z vody. Počas letu má tvar kríža - lieta s natiahnutým krkom a vystretým chvostom. Kormorány lietajú v dlhých šikmých kŕdľoch ako divé husi. Tokajú na hniezde, pričom pomaly a vytrvalo mávajú krídlami. Stromy, na ktorých kormorány hniezdia, v priebehu niekoľkých rokov hynú od ich tru­su.