Menu

Kačica divá , žije v celej časti ramena nakoľko sa tu už nemôžu loviť sú pomerne menej bojazlivé ako v loveckých revíroch. Kačice divé plávajú v jazerách, rybníkoch, horských jazerách a zdržiavajú sa na malých lesných a lúčnych priekopách. Vo východnej a severnej Európe sú to väčšinou sťahovavé vtáky a sťahujú sa od októbra do strednej, západnej alebo južnej Európy. V južnej a západnej Európe naopak spravidla nemajú sťahovavé správanie ale sú stále vtáky. V strednej Európe môžu zostať na mieste, ale podniknúť aj krátke alebo dlhšie juhozápadné cesty.Väčšinou však majú možnosť hniezdiť v hustom podraste, kde si stavajú úhľadné, hlboké hniezdo vystlané hrubou vrstvou . Miestami môžu zahniezdiť aj v špeciálnych pripravených obydliach na hniezdenie. V znáške obyčajne býva 10 až 12 vajec. Samičky sedia na vajciach raz do roka 25 až 28 dní. Kačice sa liahnu už veľmi dobre vyvinuté, po krátkom čase opúšťajú hniezdo a vedia od začiatku plávať. V prvých hodinách života bežia za tým, koho vidia ako prvého. To je najčastejšie matka, ktorá ich krátko po vyliahnutí odvádza na vodu. Kačica dáva pozor na mláďatá 50 až 60 dní a po tomto čase už dokážu lietať.Kačica divá používa pomerne rozsiahly repertoár rôznych hlasov. Samce sa ozývajú mäkkým tlmeným "reb" alebo krátkym hvízdavým "ríív", samice často vydávajú hlasité niekoľkoslabičné "kvákvakva".Často sa pripletú aj iné druhy hlavne v zime .