Menu

Bufet Vyza

  Jarovecké rameno Dunaja sa rozkladá na konci Petržalky smerom na Rusovce. Začiatok je tesne pri čistiarni odpadových vôd . Koniec je vyustením do hlavného toku Dunaja na 1859 km.

Pre vodákov je tu prirodný sklz na spustenie lodiek.

V blízkosti je populárna hrádza , vedľa ktorej sú bufety :

- Bufet Vyza  ,  - Bufet U kapitána , - Bufet pri vzdúvadle ,- Bufet Pri Poldri. Tesne vedľa ramena je chránená krajinná oblasť Dunajské luhy jej druhá časť. Pri Čunove sa nachádza bufet Na obrátke.


Bufet Pri poldri Bufet Pri vzdúvadle  Bufet U kapitána