info
Bufet Vyza

  Jarovecké rameno Dunaja sa rozkladá na konci Petržalky smerom na Rusovce.

                     ´Začiatok je tesne pri čistiarni odpadových vôd .

                      Koniec je vyustením do hlavného toku Dunaja na 1859 km.

Pre vodákov je tu prirodný sklz na spustenie lodiek.

V blízkosti je populárna hrádza , vedľa ktorej sú bufety :

- Bufet Vyza  ,  - Bufet U sama , - Bufet pri vzdúvadle ,- Bufet Pri Poldri.

Tesne vedľa ramena je chránená krajinná oblasť Dunajské luhy jej druhá časť.


 Zaujímavý prjekt vodnej dopravy - DUNAJBUS