Menu

Čajky - žijú tu zmiešané kolónie čajok …..

Čajka Malá:

Najmenšia z čajok. Preletujúci druh. Zjavuje sa v apríli až v máji a v auguste až v septembri. Žije na väčších vodných plochách,.    Čajka Sivá:Vták veľkosti vrany. U nás sa zjavuje od júla až novembra, do marca až apríla.    Biotop tvorí morské pobrežie, vo vnútrozemí sa zjavuje pri väčších riekach. Podobne ako ostatné druhy čajok hniezdi v kolóniách. Živí sa článkonožcami,  drobnými stavovcami .

Čajka Smejivá:Najviac rozšírený druh na Slovensku, počas ťahu sa vyskytuje na väčšine územia Slovenska, okrem horských oblastí. Zaznamenávame ju hlavne pri vodných tokoch a vodných nádržiach, ale aj na poliach.     V mimohniezdnom období sa bežne vyskytuje v kŕdľoch s inými druhmi čajok. Zimuje pri nezamŕzajúcich tokoch a nádržiach, často sa správa synantrópne, v mestách, na skládkach a pod. Na hniezdiská prilieta v marci, ktoré hlavne obsadzuje cez deň, pričom v začiatkoch sezóny nocujú na inom mieste. Neskôr lokalitu na noc neopúšťajú. Hniezdia na vodných nádržiach a rybníkoch, prevažne na ostrovoch s nízkou vegetáciou.   Dokážu zahniezdiť aj vo vysokom poraste, len ojedinele aj na stromoch. Vytvárajú kolónie, solitérne hniezdia len málokedy. Do kolónií sa pomerne často primiešajú aj iné druhy čajok, napríklad čajka čiernohlavá a bielohlavá, rybár riečny. V období hniezdenia sa živí prevažne vodným a suchozemským hmyzom, neskôr rôznou potravou, veľmi často konzumuje čerešne. V zimnom období sa živí prakticky všetkou dostupnou potravou. Po vyhniezdení opúšťajú kolónie a postupne a mladé čajky odvádzajú na iné miesta. Je prostredne veľká (38cm). Pláštik dospelých vtákov je sivý, ostatok tela biely. Vonkajšie okraje krídel sú biele, konce čierne, hlava v svadobnom šate hnedá, v zimnom operení biela, s tmavou škvrnou za okom. Zobáka nohy majú červené. Nedospelé vtáky majú škvrnité, hnedé krídla s čiernou a bielou kresbou a čiernu obrubu chvosta.